Gezondheidsrisico’s

Er zijn geen aanwijzingen dat Salvia divinorum fysiek of mentaal verslavend zou zijn. Wij raden echter af om het te vaak te gebruiken. Salvia kan, net als andere middelen, een gewoonte worden waar je moeilijk van af komt. Het kan ook voorkomen dat het steeds moeilijker wordt om de unieke ervaring te beleven die salvia kan geven, wanneer je het te vaak in een korte tijd gebruikt, ook al lijkt het erop dat er geen gewenning voor salvinorine A optreedt.

Salvia heeft geen negatieve bijwerkingen. Een aantal mensen klaagt over hoofdpijn, geïrriteerde luchtwegen en slapeloosheid na het roken van salvia. Waarschijnlijk worden deze bijwerkingen niet zo zeer veroorzaakt door salvinorine, maar eerder doordat er bij het roken van plantmateriaal verbrandingsproducten worden geïnhaleerd.

Als je salvia op een normale manier gebruikt, is het vrijwel onmogelijk om een overdosis te krijgen. De dodelijke dosis salvinorine is niet vastgesteld, maar wetenschappers gaan er vanuit dat deze erg hoog is. Waarschijnlijk ben je allang buiten bewustzijn voor je ook maar in de buurt komt van een dodelijke overdosis. Alleen wanneer je een grote hoeveelheid pure salvinorine gebruikt, zijn de risico’s veel groter. Dit wordt dan ook ten sterkste afgeraden.

Het combineren van drugs is vaak een slecht idee. Hoewel er geen wisselwerking bekend is tussen salvia en medicijnen of drugs, moet je altijd voorzichtig zijn. Er kan altijd een onverwachte werking optreden.

Het belangrijkste gezondheidsrisico bij salviagebruik is dat iemand zijn bewustzijn verliest en zichzelf of anderen lichamelijk letsel toebrengt. Het is daarom zeer belangrijk om salvia alleen te gebruiken in het bijzijn van een “sitter”. Lees daarom de instructies hieronder.

Richtlijnen

Salvia kan je een unieke, geestveranderende ervaring opleveren. Belangrijk is daarom om de juiste tijd en plaats te kiezen om het te gebruiken. Kies voor een veilige, vertrouwde omgeving met mensen die je goed kent. Stel je dosis vast zonder de kracht van salvia te onderschatten. Ga na het innemen liggen op een bank of bed en sluit je ogen gedurende de trip.

Als je voor het eerst salvia gebruikt of wanneer je een hoge dosis neemt, zorg er dan voor dat er een “sitter” bij is. Het kan gebeuren dat je het bewustzijn verliest. Een sitter is een nuchter persoon die je kan steunen en die bij voorkeur al enige ervaring heeft met salvia. Zijn rol is om ervoor te zorgen dat je jezelf en anderen niet in gevaar brengt, zonder zich al te veel in jouw ervaring te mengen. Een sitter moet je ook geruststellen als je je gedesoriënteerd of niet op je je gemak voelt. Ten slotte kan een sitter je ook helpen om je de trip later te herinneren.

Andere risico’s

Gebruik salvia niet in de buurt van gevaarlijke voorwerpen, zoals messen. Neem niet deel aan het verkeer tijdens of vlak na salvia-gebruik. Gebruik je gezond verstand!

Wanneer je zwanger bent of borstvoeding geeft, gebruik dan alleen middelen op doktersadvies. We raden het gebruik van salvia door (mogelijk) zwangere vrouwen ten sterkste af. Jongeren onder de 18 jaar, mentaal zwakkere of gewelddadige personen moeten geen salvia gebruiken.