Volgens velen is Salvia divinorum een plant die veilig en verantwoord gebruikt kan worden door volwassenen. De stoffen in de plant zijn immers niet verslavend en vormen geen risico voor de volksgezondheid of de openbare veiligheid. Maar omdat het een zeer krachtige plant is die hallucinaties en bewustzijnsveranderingen veroorzaakt is enige regulatie van de verkoop wel op zijn plaats.

Als het gaat om regulatie, zijn wij voorstander van het verbieden van verkoop aan minderjarigen. Bovendien zouden winkels verplicht gebruiksinformatie en waarschuwingen moeten verstrekken bij alle salvia producten.

Helaas hebben, vrij recentelijk, veel landen wetten in gebruik genomen die het bezitten, danwel verkopen, danwel importeren van Salvia divinorum verbieden. Hieronder een overzicht. Heb jij up-to-date informatie over de wettelijke status van salvia in jouw land of staat? Informeer ons, dan zetten wij het op deze pagina.

LET OP: Hoewel we ons best doen om deze pagina actueel te houden, kunnen we niet garanderen dat het te allen tijde up-to-date is. Als je meer zekerheid wilt aangaande de legale status van Salvia, raadpleeg dan de Legal status of Salvia divinorum pagina op Wikipedia, of kijk op www.salviamap.com.

Verboden

Landen waar Salvia verboden is

  • Australië

Sinds 1 juni 2002.

  • België

Salvia divinorum kwam op de lijst van verboden producten in mei 2006.

  • Denemarken

Sinds 23 augustus 2003.

  • Estland

Sinds april 2005 is Salvia divinorum een geneeskundig kruid dat alleen op doktersrecept verkrijgbaar is.

  • Finland

Sinds augustus 2002 is Salvia divinorum een geneeskundig kruid dat alleen op doktersrecept verkrijgbaar is.

  • Italië

Sinds 11 januari 2005 is de verkoop en het bezit van Salvia divinorum en salvinorine A verboden.

  • Japan

Salvinorine A is een van de 33 gecontroleerde stoffen die verboden zijn onder een nieuwe wet die sinds april 2007 in werking is.

  • Nieuw-Zeeland

Sinds 2014 verboden onder de Psychoactive Substances Act.

  • Noorwegen

In 2002 heeft het ministerie van Gezondheid van Noorwegen salvia tot een geneeskrachtig kruid gemaakt dat slechts op doktersrecept verkrijgbaar is.

  • Oekraïne

Verboden sinds 2010.

  • Polen

De verkoop, het bezit en de consumptie van salvia divinorum werd in mei 2009 illegaal.

  • Spanje

De verkoop is verboden sinds 28 januari 2004.

  • Zuid-Korea

Sinds januari 2005 zijn zowel Salvia divinorum als Salvinorine A verboden.

  • Zweden

Sinds 1 april 2006.

  • Verenigd Koninkrijk

Op 25 mei 2016 illegaal geworden onder de New Psychoactive Substances Bill.

 

  • Verenigde Staten

Op dit moment wordt Salvia is snel tempo in diverse staten verboden.

 

Ter discussie

Landen waarin men erover denkt Salvia te verbieden

   • Duitsland

Op 15 februari 2008 werd Salvia divinorum toegevoegd aan Appendix I van de Opiumlijst, waardoor het voortaan verboden is het te produceren, vervoeren of bezitten. De wetsregel noemt specifiek “Salvia divinorum (plant en plantdelen)”, maar noemt salvinorin A niet.

   • Rusland

Salvia divinorum is geen verboden middel in Rusland. Toch geven de “Timiryazevskaya Agricultural Academy” (plantkundige academie) en GNK vertegenwoordigers (overheidsorgaan dat zich met drugswetgeving bezig houdt) aan dat de Russische authoriteiten van plan zijn Salvia te verbieden in juli 2007 (Erowid).

 

   • VS – Federale wetgeving

De US Drug Enforcement Administration (DEA) onderzoekt momenteel Salvia divinorum en salvinorine A, en bekijkt of deze drug een gevaar voor de publieke veiligheid, wat het rechtvaardigt om deze op de lijst van verboden stoffen te plaatsen (en daarmee ook het plegen van verdere inbreuk op de individuele vrijheid van burgers). Op 20 juli 2007 werd bekend dat de DEA een Acht Factoren Analyse heeft toegepast op Salvia, zoals de Controlled Substances Act vereist wanneer een stof kans maakt in deze wet te worden opgenomen. De acht factoren zijn de volgende:

 

   o Werkelijk en potentieel gevaar voor misbruik

 

   o Farmacologie

 

   o Overige wetenschappelijke kennis

 

   o Historisch en huidig patroon van misbruik

 

   o Reikwijdte, duur en betekenis van misbruik

 

   o Risico’s voor volksgezondheid

 

   o Psychische of fysiologische afhankelijkheidsfactor

 

   o Grondstof voor een verboden middel?

 

Afhankelijk van de resultaten van de analyse zal de DEA mogelijk adviseren Salvia aan de lijst van verboden middelen toe te voegen. Deze analyse zal waarschijnlijk enkele maanden in beslag nemen. Indien de plant gecriminaliseerd wordt, duurt het minstens 30 dagen voor deze wettelijke status in werking treedt (The Salvia divinorum Research and Information Center).

  • Oregon

Op 25 januari 2007, Representative John Lim (R) diende House Bill 2494 in aan de Oregon State Legislature. Indien deze wettelijk gemaakt wordt, zullen zowel Salvia divinorum als salvinorine A tot Schedule I drugs worden in deze staat.

  • New York

Op 8 februari 2007 is het verzoek om het bezit van Salvia te verbieden goedgekeurd door de senaat. Hierop komt dan een boete te staan van $ 50. Nu wordt het verzoek in de State Assembly behandeld.

  • Illinois

Een voorgestelde wet die suggereert dat iedere substantie die is geëxtraheerd uit Salvia (water, chlorophyll, wat dan ook) een Schedule I drug zou zijn, is vanaf januari 2008 van kracht.

  • Wyoming

Salvia divinorum is hier nog legaal.

  • Alaska

Op 16 january 2007 is een wetsvoorstel betreffende Salvia opnieuw ingediend maar nog niet goedgekeurd.

  • New Jersey

Twee voorstellen zijn ingediend die Salvia en salvinorine A tot een Schedule I drug zouden maken in New Jersey. Echter, nog steeds is er over geen van beide gestemd.

  • Pennsylvania

Sinds 2 mei 2006 zijn verschillende “Salvia bills” ingediend aan de Pennsylvania State Legislature. Geen enkele is echter goedgekeurd.

  • Virginia

Op 10 januari 2007 is een voorstel ingediend dat salvinorine A aan de Schedule I lijst zou toevoegen. De tekst ervan noemt alleen salvinorin A. Sinds januari 2008 is Salvia verboden in Virginia.

  • North Dakota

Op 15 january 2007 is een een voorstel ingediend dat Salvia divinorum aan de Schedule I lijst zou toevoegen. Deze wet is sinds 1 augustus 2007 van kracht.

  • Iowa

Op 18 january 2007 heeft de Governor’s Office of Drug Control Policy, Senate Study Bill 1051 ingediend bij de Iowa State Legislature. Salvia divinorum en salvinorin A zouden dan Schedule I drugs worden. Deze wet zal het produceren, bezorgen en bezitten van Salvia verboden maken.

  • Utah

Op 18 january 2007 is een voorstel ingediend dat Salvia divinorum op de Schedule I lijst van verboden middelen plaatst, maar er is nog geen stemming over geweest.

  • California

Vanaf 1 januari 2009 zal Salvia alleen nog legaal verkocht mogen worden aan meerderjarigen.

  • Florida

In het voorjaar van 2007 is een “Salvia bill” verworpen, maar in juni 2008 werd via de “hallucinogenic herbs law” Salvia dan toch verboden. Bezit en handel kan leiden tot een gevangenisstraf van vijf jaar.

  • Georgia

Op 1 maart 2007 is een voorstel ingediend dat zorgt dat productie, het afweten van productie, distributie en bezit van de actieve stof in Salvia divinorum een “Class A” misdaad wordt. Er is nog niet over gestemd.

  • Texas

Tee “Salvia bills” die Salvia tot een Schedule I drug zouden maken zijn nu in behandeling. Als een van de twee aangenomen wordt zal de nieuwe wet op 1 september 2007 ingaan.

  • Ohio

Op 9 mei 2007 werd een voorstel ingediend, betreffende Salvia. Inmiddels is deze aangenomen en wordt Salvia divinorum in deze staat vanaf heden beschouwd als Schedule I drug.

 

 • Wisconsin

In maart 2010 werd een door de democraten ingediende wet aangenomen door de Senaat, waarmee de productie en verkoop van Salvia divinorum verboden werd. Overtreders riskeren een boete van maximaal $10.000.

 

Legaal

Landen en Amerikaanse staten waar Salvia (nog) legaal is

 

   • Californië
   • Maine

Salvia wordt legaal verkocht maar er is een 18+ leeftijdsgrens.

   • Frankrijk

In Frankrijk is er geen wet die het bezit, de verkoop en het gebruik van Salvia divinorum verbiedt. Toch betekent dit niet dat je niet vervolgd kan worden voor het verkopen van de plant. In de Franse wet voor Volksgezondheid is vastgelegd dat ‘de verkoop van stoffen die worden aangeduid als hebbende dezelfde effecten als illegale substanties’ verboden is. Uitleggen dat salvia een legale drug is die dezelfde effecten zou kunnen hebben als illegale drugs, is dus strafbaar, met vijf jaar celstraf zelfs! Dit houdt in dat het legaal is narcotische planten en stoffen te verkopen, die niet als zodanig in de wet worden vermeld, zo lang je maar geen informatie geeft over het gebruik en de mogelijke narcotische effecten ervan. Een Frans artikel over deze vreemde wet kan je hier lezen:

Salvia divinorum, une nouvelle mode arrive en France (in het Frans)

 • Hongarije
 • Indonesië
 • Israël
 • Maleisië
 • Myanmar
 • Nederland
 • Portugal
 • Thailand
 • Zuid Afrika

Voor meer gedetailleerde informatie over dit onderwerp, kijk op Sagewisdom en Erowid.

Er is nu ook een Wikipedia pagina die de legale status van Salvia bijhoudt: Legal status of Salvia divinorum

Let op dat wij niet verantwoordelijkheid kunnen worden gehouden voor eventuele onvolledige informatie over de juridische status van salvia. Als je twijfels hebt over de status van salvia in jouw land, neem dan contact op met de bevoegde autoriteiten in jouw land (de douane, bijvoorbeeld) vóór je salvia koopt.