Salvia verbod problematisch voor wetenschap

March 26, 2010

In een uitstekend artikel gepubliceerd op Minnesota Daily legt John Brown helder uit waarom een verbod op salvia onnodig is. Het stuk is geschreven naar aanleiding van het voorgestelde verbod op salvia in de Amerikaanse staat Minnesota. Als dit verbod er door komt zou salvia daar als een lijst 1 harddrug worden beschouwd. Een fragment uit de column:

Er wordt in toenemende mate onderzoek gedaan naar salvia. Volgens Dr. Bryan Roth, die verbonden is aan Case Western Reserve University is salvia “de meest potente in de natuur voorkomende hallucinogene drug”. In 2006 werd in onderzoek gesuggereerd dat het primaire actieve bestanddeel in salvia, salvinorin A mogelijk zou kunnen leiden tot behandelingen voor Alzheimer en schizofrenie.
Salvia is geen bijzonder gevaarlijke drug. Er zijn geen schadelijke lange termijneffecten bekend voor het gebruik. Er zijn ook geen gevallen bekend van verslaving in wetenschappelijke literatuur.