De werking van Salvia divinorum op de hersenen

August 7, 2012

19 juli 2012De werking van Salvia divinorum op de hersenen

Onlangs verscheen een nieuw (Engelstalig) artikel over het werkingsmechanisme van Salvia divinorum. De uitleg is gebaseerd op recent verschenen onderzoeksresultaten ((bron) waarin meer duidelijk is geworden over de structuur van de ‘salvia receptor’. Tevens komt het potentieel voor gebruik om verslaving te behandelen aan bod. Deze mogelijkheid werd in 2011 genoemed door wetenschappers verbonden aan de John Hopkins Universiteit in de Verenigde Staten.

Een fragment uit het artikel:

Sinds het begin van de jaren 2000 wisten wetenschappers dat de werkzame stof van Salvia, Salvinorum A, zich bindt aan een van de vier bekende opiaatreceptoren. Deze receptoren werden voor het eerst bekeken in verband met opiaten zoals heroine en opium (vandaar de naam), maar worden in verband gebracht met een groot aantal fysieke interacties in de hersenen. Salvinorum A wijkt hierin af, omdat het zich specifiek aan de ‘kappa’ receptor bindt.

Dit is interesant omdat de plant zelf niet geschikt is voor pijnbestrijding en de hallucinaties dus veroorzaakt moeten worden door de interactie tussen Salvinorum A en deze receptor.

(…) Een van de mogelijkheden zou zijn om onderzoek te richten op middelen die qua structuur verwant zijn aan Salvinorum A. Diverse aanpassingen op molecuulniveau zouden meer inzicht kunnen geven in de kappa receptor en de werking bij andere middelen. Bijvoorbeeld alcohol, cocaine en andere verslavende drugs hebben effect op deze receptor. Dezelfde receptor zou effect hebben op pijnwaarneming, depressie en nervositeit.

Bron: Opposing views (Engelstalig)