Geruchten en speculaties omtrent Salvia divinorum

January 26, 2011

26 januari 2011: Geruchten en speculaties omtrent Salvia divinorum

Het was de laatste tijd weer flink raak in de (Amerikaanse) media. Miley Cyrus, K2 en Jared Loughner zijn drie veelbesproken namen die in verband werden gebracht met salvia. Waarvan eigenlijk bij geen van allen met zekerheid gezegd kan worden of dit terecht is. Miley Cyrus zei immers wel dat ze salvia rookte, maar dit kon evengoed wiet zijn. Het bezit van salvia is namelijk niet strafbaar in California, wiet wel. K2 is een kruidenmix welke synthetische cannabinoiden bevat. Met enige regelmaat gaan er stemmen op om dit te verbieden, en beleidsmakers noemen salvia vervolgens in een adem met deze wiet-vervanger. De effecten zouden beide op die van cannabis lijken. Dan wordt ook nog eens de schutter van het drama in Arizona ervan verdacht frequent salvia-gebruiker te zijn. Het zou hem schizofreen gemaakt hebben. Wederom is hier geen enkel bewijs voor, en er zijn tal van andere mogelijke triggers om een dergelijke onderliggende stoornis naar boven te brengen.

Wat wel wetenschappelijk is aangetoond: een overdosering salvia is vrijwel onmogelijk en het middel werkt niet verslavend. Het is dan wel psychoactief, maar een verbod zal mensen er niet van weerhouden het toch te gebruiken. Daarom is reguleren en een leeftijdgrens voor verkoop instellen een beter haalbaar plan als het gaat om het aanpassen van drugswetgeving. Zie ook het volgende artikel.