Onderzoek wijst op pijnstillende werking Salvia

September 9, 2012

9 september 2012Nieuw onderzoek duidt op pijnstillende en ontstekkingsremmende werking Salvia

Door recent onderzoek hebben wetenschappers nieuwe inzichten gekregen over enkele bijzondere eigenschappen van de voornaamst werkzame stof in Salvia, Salvinorin A. Deze zogenaamde ‘kappa-opiaat receptor agonist (KOR)’ blijkt een accuut pijnstillende en ontstekkingsremmende werking te bezitten.

Uit het wetenschappelijke artikel:

In het onderzoek wordt gekeken naar de effecten en de werking van Salvinorin A bij muizen. Met name de effecten van SA bij gedragsstoornissen op lange termijn en neurale afwijkingen zijn onderzocht.

Daarnaast is de betrokkenheid van microgliale en gliale cellen in formaline-geïnduceerde chronische pijnaandoening en de rol van SA in deze geëvalueerd.

(Bron)